Show simple item record

dc.contributor.authorBerget, Ingeborg Katrin Lid
dc.contributor.authorBolstad, Oda Heidi
dc.date.accessioned2020-03-17T07:33:52Z
dc.date.available2020-03-17T07:33:52Z
dc.date.created2019-10-16T16:59:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBerget, I. K. L., & Bolstad, O. H. (2019). Perspektiv på matematisk modellering i Kunnskapsløftet og Fagfornyinga. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 83-97.en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647074
dc.description.abstractDet er for tida fokus på at matematisk kompetanse er viktig for å fungere i det moderne samfunnslivet. Arbeid med matematisk modellering er ein måte å kople matematikk til dagleglivet på. I denne artikkelen tek me føre oss grunnar til å arbeide med modelleringsaktivitetar og knyter dette til ulike perspektiv på matematisk modellering. Med dette som bakgrunn har me gjort ein innhaldsstudie av matematikk fellesfag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og høyringsutkastet for fagfornyinga av læreplanar i Kunnskapsløftet. Denne studien viser at ordet modellering er brukt fleire gonger i høyringsutkastet for fagfornyinga enn i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og at bruken er knytt til ulike modelleringsperspektiv. Dette kan tyde på eit auka fokus på matematisk modellering i den nye læreplanen. Likevel er ikkje læreplanen tydeleg på korleis ein skal forstå og arbeide med matematisk modellering. Dette kan skape utfordringar for lærarar som skal undervise modellering i skulen.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectmatematikkundervisningen_US
dc.subjectmatematisk modelleringen_US
dc.subjectlæreplanen_US
dc.subjectfagfornyingaen_US
dc.titlePerspektiv på matematisk modellering i Kunnskapsløftet og Fagfornyingaen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©2019 Ingeborg Katrin Lid Berget og Oda Heidi Bolstad.en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber83-97en_US
dc.source.volume13en_US
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.23865/up.v13.1882
dc.identifier.cristin1737748
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal