Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjøsæter, Åge
dc.date.accessioned2019-10-17T10:40:07Z
dc.date.available2019-10-17T10:40:07Z
dc.date.created2018-01-25T12:56:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGjøsæter, Å. & Sveine, I. (2016). Endringsaktiviteter i frontlinjen: Forhold som hemmer og fremmer mellomledere som endringsaktører. Haugesund: Høgskolen Stord/Haugesund.nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622747
dc.description.abstractStudien omhandler forhold som hemmer og som fremmer mellomledere i den operative frontlinjen som endringsaktører», og er en sammenfatning av forskningsarbeid utført i tre tidsperioder, 2008- 2009, 2013 – 2014 og 2015 - 2016. Mellomlederen i frontlinjen har som regel en svært hektisk arbeidshverdag, der administrative oppgaver ofte forventes å bli gitt prioritet. Samtidig er det forventninger om «mer og bedre» leveranser, mens det synes som om kunnskapen om virksomheten i frontlinjen ikke alltid er god høyere oppe i det organisatoriske systemet, og den har heller ikke alltid høy status i organisasjonen. Det er mange medarbeidere å følge opp, mange mellomledere har kontrollspenn på 40-50 medarbeidere. Det er stor grad av likhet mellom private og offentlige virksomheter, men offentlige virksomheter er i noe større grad budsjettstyrte. Dessuten er de gjerne mer komplekse, blant annet fordi de i mange tilfelle i enda større grad enn private organisasjoner er tjenesteytende og har mange høyt utdannede kunnskapsarbeidere. Hemmende faktorer for mellomledere som endringsaktører Mellomledere ofte så mange oppgaver at det oftest er lite tid igjen til å arbeide med endring og forbedring. De er dessuten vanligvis lite engasjerte i virksomhetens mål og strategiprosesser. Mål og strategier er ofte for lite konkrete, og ikke passer inn organisasjonskulturelt. Dialogen mellom ulike organisatoriske nivå framstår tidvis om manglende eller for dårlig, og reflekterer i for liten grad utfordringer i frontlinjen. Mellomledere kan oppleve manglende støtte i endringsprosesser, og har begrenset makt og myndighet. Fremmende faktorer for mellomledere som endringsaktører: Dersom mellomledere gis mulighet til å påvirke mål og strategiprosesser vil disse i mange tilfeller være enklere å «oversette» til virksomheten i frontlinjen, samtidig som de passer bedre inn i virksomhetens kultur. Nok handlingsrom, makt og myndighet gjør det mer realistisk at mål og strategier kan bli gjennomført som tiltenkt. Støtte fra overordnet ledelse og likeverdig dialog mellom ulike nivå i organisasjonen, kan bidra til økt klarhet og gjensidig påvirkning på mål og strategier. Praktiske implikasjoner: Noen mulige praktiske implikasjoner som virksomheter kan ta hensyn til: • Mellomledere i frontlinjen sitter i nøkkelposisjoner og har mange forutsetninger for å kunne bidra til å realisere endringsprosesser, men som ikke alltid er utnyttet. • God kommunikasjon mellom ulike organisatoriske har stor betydning i endringsprosesser. • Gode relasjoner i alle ledd i organisasjonen er viktig med sikte på å skape eierskap og engasjement, og bygger bro mellom hvordan endring var tiltenkt og at de riktige aktiviteter og handlinger gjennomføres. • Å gjøre mellomledere mer sentrale i endringsprosesser, en undervurdert mulighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen Stord/Haugesundnb_NO
dc.titleEndringsaktiviteter i frontlinjen: Forhold som hemmer og fremmer mellomledere som endringsaktørernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.identifier.cristin1551760
cristin.unitcode203,6,2,0
cristin.unitnameAvdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag - Stord/Haugesund
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpreprint


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel