Show simple item record

dc.contributor.authorRistesund, Camilla
dc.contributor.authorNilsen, Marie Sørbotten
dc.date.accessioned2019-08-15T07:17:10Z
dc.date.available2019-08-15T07:17:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608370
dc.descriptionMasteroppgave i jordmorfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergennb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Sør-Afrika har den høyeste HIV/Aids-raten i verden og svært høy forekomst av tenåringsgravidet, abort og seksuelt overførbare sykdommer (SOI). Sørafrikansk lovverk legger til rette for at alle skal ha tilgang på gratis prevensjon, muligheter til familieplanlegging og tilbud om seksualundervisning. Likevel er utfordringer innen seksuell helse store. Hensikt: Øke bevisstheten rundt holdninger til seksuell helse blant ungdom i Sør-Afrika, slik at vi som jordmødre bedre kan opptre som effektive og gode rollemodeller i et flerkulturelt samfunn. Problemstilling: Hvilke holdninger til seksuell helse har ungdommer i Limpopo, Sør-Afrika? Metode: Kvalitativt design med empiri innhentet av I. Spjeldnæs til hennes doktorgradsavhandling gjennom semistrukturerte intervjuer. Vi har tatt i bruk Systematisk Tekstkondensering (STC) som analyseverktøy. Resultater: Holdninger til seksuell helse viste seg å være uttrykt gjennom kunnskap og erfaringer. Debutalderen i Limpopo var ifølge deltagerne for lav, alle kjente til noen som var tenåringsmødre men få kjente til tenåringsfedre. Prevensjon var noe informantene ble anbefalt å bruke, men ingen av dem brukte prevensjon fast. Abort var et utfordrende tema, og SOI og HIV ble ansett som to forskjellige sykdommer. Mødre var først og fremst den de kunne stole på da fedre ofte var fraværende. Informasjonskilder som deltagerne benyttet seg av var slektninger, bøker, brosjyrer, tv, radio, seminarer og skole. Alle deltagerne ønsket egen familie i fremtiden. Konklusjon: Resultatene viste varierende holdninger tilknyttet seksuell helse. Det er viktig at det blir tilbudt riktig og veiledende seksualundervisning til ungdommer, og som følge av det kan ta gode og informerte valg, slik at tallene på aborter, tenåringsgraviditeter, SOI og HIV kan avta. Det å ha fokus på holdninger i et samfunn kan være et viktig steg på veien mot tilstrekkelig informasjon/kunnskap om seksuell helse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectholdningernb_NO
dc.subjectungdommernb_NO
dc.subjectseksuell helsenb_NO
dc.subjectseksuell helse utfordringernb_NO
dc.subjectrollemodellernb_NO
dc.subjectinformasjonskildenb_NO
dc.subjectprevensjonsundervisningnb_NO
dc.subjectattitudesnb_NO
dc.subjectteenagersnb_NO
dc.subjectsexual healthnb_NO
dc.subjectsexual health issuesnb_NO
dc.subjectrole modelsnb_NO
dc.subjectinformation sourcesnb_NO
dc.subjectpreventive educationnb_NO
dc.titleHoldninger til seksuell helse blant ungdommer i Limpopo i Sør-Afrikanb_NO
dc.title.alternativeAttitudes towards sexual health among teenagers in Limpopo in South Africanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeJOR508nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal