Show simple item record

dc.contributor.authorEgelandsdal, Unn Elise
dc.date.accessioned2019-03-21T09:08:54Z
dc.date.available2019-03-21T09:08:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2590992
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleienb_NO
dc.description.abstractHensikten med dette studiet var å få kunnskaper om brystkreftpasienters opplevelser og erfaringer etter hjemkomst fra et dagkirurgisk inngrep for å gi optimal behandling. Dagkirurgi innebærer at pasientene blir sendt hjem samme dag som operasjonen blir utført, og når de er hjemme har de selv ansvar for sin egenbehandling. Egenbehandlingen etter en brystkreftoperasjon innebærer blant annet bandasjestell, administrering av smertestillende, følge restriksjoner ved bruk av armen på den opererte siden. De har selv ansvar for opptrening, samt vurdering av eventuelle komplikasjoner. I dag blir de fleste pasientene som opereres for brystkreft sendt hjem et par timer etter operasjonen. Dette utgjør en stor endring i det postoperative forløpet, og det er derfor interessant å studere nærmere hvordan dette oppleves. Metoden er kvalitativ, med halvstrukturerte individuelle intervju av 7 kvinner. Intervjuene ble utført kun 3-5 dager etter operasjonen. Deretter ble materialet analysert ved hjelp av tekstkondensering. Studiet beskriver fem funn: 1: Kvinnene opplevde ikke seg selv som syke, til tross for nyoppdaget kreft og nylig gjennomgått kirurgisk behandling. 2: Kvinnene syntes det var vanskelig å be familie og venner om hjelp. 3: Kvinnene bagatelliserte og normaliserte symptomer og ubehag. 4: Kvinnene utøvet ulik egenbehandling etter dagkirurgisk brystkreftoperasjon. 5: Informantene forberedte i liten grad eget sykeleie. Erfaringene som fremkom i denne undersøkelsen viste at brystkreftopererte pasientene ikke følte seg syke, og de prøvde å leve som normalt. Kvinnene hadde ulike forventninger til operasjonen, hvor en av dem tenkte det var som å gå til tannlegen. Noen av kvinnene var usikre på bivirkninger og symptomer de hadde etter de kom hjem, men ingen ringte til sykehuset for å få råd og hjelp. De fleste var fornøyd med å gjennomgå dagkirurgi og følte seg trygg i hjemmet. Et par av dem kunne tenkt seg og vært innlagt et par netter på sykehuset.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectDagkirurginb_NO
dc.subjectBrystkreftnb_NO
dc.subjectEgenbehandlingnb_NO
dc.subjectErfaringnb_NO
dc.titlePasienters opplevelser og erfaringer med egenbehandling hjemme etter dagkirurgi En studie av brystkreftopererte kvinners opplevelser og erfaringer med egenbehandling etter utskrivelse fra sykehusnb_NO
dc.title.alternativePatient’s reflections and experience of self-care after day surgery A study of women with breast cancer´s experience and reflections with self-care after discharge from hospitalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeMKS591nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal