Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFossøy, Aud Berit
dc.contributor.authorGrov, Ellen Karine
dc.contributor.authorSandvoll, Anne Marie
dc.coverage.spatialNorway, Sogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-19T14:37:37Z
dc.date.available2019-02-19T14:37:37Z
dc.date.created2018-09-19T10:57:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationFossøy, A. B., Grov, E. K. & Sandvoll, A. M. (2018). Magiske augneblikk: Erfaringar med kulturprosjekt for eldre. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(2), 132-142.nb_NO
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586354
dc.description.abstractFrivillige samt private og offentlege aktørar står bak mange ulike aktivitetar der eldre menneske er målgruppa. Fleire av desse kulturprosjekta er støtta av offentlege midlar. Denne studien utforskar aktørane sine bidrag i eit kulturprosjekt for eldre. Korleis aktørane erfarer og forstår eldre si deltaking i prosjektet vert vektlagt. Studien har eit kvalitativt design der data er henta frå fokusgruppeintervju og oppfølgingssamtalar med aktørar i eit kulturprosjekt. Analysen er inspirert av systematisk tekstkondensering. Gjennom analysen kom det fram tre hovudkategoriar; den eldre opplever magiske augneblikk, den eldre opplever erindring og tilbakeblikk og den eldre bidreg med kunnskap og erfaring. Til saman syner funna kva dette tyder for eldre sin identitet og for eldre som integrert individ. Aktørane i kulturprosjektet erfarte at når kunnskap og erfaring igjen blir viktig, får den eldre bekrefta sin verdi og opplever å bli verdsett. Slike erfaringar var viktige for aktørane sin motivasjon til å fortsette dette arbeidet.nb_NO
dc.description.abstractVolunteers, private and public «actors» are responsible for many activities in which elderly people are the targeted group. Many of these cultural projects are funded by public grants. This study explores the actors’ contributions to the cultural project for elderly people. Additionally, we highlight the actors’ descriptions of how the elderly face participating in the cultural project. The study has a qualitative and descriptive design and eleven actors from a cultural project participated. Data were collected by focus group interviews, and follow-up conversations with four of the informants. Analyses of the data are inspired by systematic text condensation. Three main categories emerged: The elderly experience magical moments, the elderly experience reminiscences and the elderly contribute knowledge and skills. A synthesis of the findings reveals the concepts elderly identity and the elderly as an integrated individual. From the actors’ point of view, observation and communication with the elderly in the project reveal the elderly’s experience of being appreciated and acknowledged for their valuable experience and historical competence.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectcaring for elderly peoplenb_NO
dc.subjecthealthnb_NO
dc.subjectdignitynb_NO
dc.subjectactivitiesnb_NO
dc.titleMagiske augneblikk; erfaringar med kulturprosjekt for eldrenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber132-142nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningnb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2018-02-09
dc.identifier.cristin1610940
cristin.unitcode203,5,1,0
cristin.unitnameAvdeling for helsefag - Sogn og Fjordane
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal