Show simple item record

dc.contributor.authorBerdinesen, Hein
dc.date.accessioned2019-01-09T13:09:09Z
dc.date.available2019-01-09T13:09:09Z
dc.date.created2018-12-10T11:25:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBerdinesen, H. (2018). Klimaetikk og verditeori. Norsk Filosofisk Tidsskrift, 53, 182-195.nb_NO
dc.identifier.issn0029-1943
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579986
dc.description.abstractDen globale oppvarmingen reiser grunnleggende spørsmål om moralitet: Hvordan bør vi leve våre liv? Hvilke samfunn vi vil ha? Verditeorier gir oss en standard for vurdering av egen og andres adferd, og kan dermed også gi et mål på akseptabel politisk handling. I artikkelen skisserer jeg hvordan en klimaetisk verditeori kan se ut, basert på et argument om et visst sammenfall i prudentiell rasjonalitet og moralsk rasjonalitet. Påstanden er at en adekvat verditeori må få til en konsistent overgang mellom prudentielle verdier og moralske verdier, at bestemte prudentielle verdier også må vises som objektive velferdskomponenter, og at en slik operasjon krever en form for perfeksjonistisk moralteori. På denne måten, hevder jeg, får vi også et bedre utgangspunkt for kollektiv moralsk læring i klimadebatten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectklimaendringernb_NO
dc.subjectklimaetikknb_NO
dc.subjectpolitisk filosofinb_NO
dc.subjectverditeorinb_NO
dc.subjectperfeksjonismenb_NO
dc.titleKlimaetikk og verditeorinb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2018 Author(s).nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164nb_NO
dc.source.pagenumber182-195nb_NO
dc.source.volume53nb_NO
dc.source.journalNorsk Filosofisk Tidsskriftnb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-2901-2018-04-02
dc.identifier.cristin1641005
cristin.unitcode203,6,1,0
cristin.unitnameAvdeling for lærarutdanning og kulturfag - Stord/Haugesund
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal