Show simple item record

dc.contributor.authorVeka, Ingfrid
dc.contributor.authorWergedahl, Hege
dc.contributor.authorHolthe, Asle
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-01-08T10:46:06Z
dc.date.available2019-01-08T10:46:06Z
dc.date.created2019-01-04T12:19:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationVeka, I., Wergedahl, H., & Holteh, A. (2018). Oppskriften- den skjulte læreplanen i mat og helse. Acta Didactica Norge, 12(3).nb_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579642
dc.description.abstractDenne artikkelen setter søkelyset på hvordan lærere operasjonaliserer faget mat og helse på barnetrinnet. Studien er en sammenlignende kasusstudie på tre fulldelte barneskoler. Datainnsamlingen ble gjennomført på 6. trinn på hver skole og fulgte samme struktur: først observasjon av to opplæringsøkter i faget, deretter innhenting av dokumenter og til slutt individuelt intervju med mat- og helselærer. Resultatene viser at lærerne vektla det å lage mat som den viktigste kompo-nenten i mat- og helsefaget, og at oppskriftene var dominerende for planlegging og gjennomføring av opplæringen. Matvarene som ble brukt i opplæringen, så ut til å være et uttrykk for mattradisjoner mer enn et fokus på fagets formål. Videre var lengden på undervisningsøkten styrende for hvordan lærerne gjennomførte opplæringen, og påvirket grad av veiledning og i hvilken grad måltidet framsto som en læringsarena. Når oppskriften framstår som så dominerende i planlegging og gjennomføring av opplæringen, kan den sees på som et nytt læreplannivå, «den skjulte læreplan». Artikkelen diskuterer også hvordan kategoriene i den didaktiske relasjonsmodellen kommer til utrykk i gjennomføringen av opplæringen i faget mat og helse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmat- og helseopplæringnb_NO
dc.subjectmatlagingnb_NO
dc.titleOppskriften - den skjulte læreplanen i mat og helsenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© forfatternenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber1-21nb_NO
dc.source.volume12nb_NO
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norgenb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.doi10.5617/adno.4829
dc.identifier.cristin1650349
cristin.unitcode203,10,12,0
cristin.unitcode203,10,1,0
cristin.unitcode203,10,0,0
cristin.unitnameSenter for utdanningsforskning
cristin.unitnameInstitutt for idrett, kosthald og naturfag
cristin.unitnameFakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal