Show simple item record

dc.contributor.authorVistnes, Kjersti Norland
dc.contributor.authorRydningen, Linn
dc.date.accessioned2018-10-30T13:47:38Z
dc.date.available2018-10-30T13:47:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570199
dc.descriptionMasteroppgave i areal og eiendom, institutt for byggfagnb_NO
dc.description.abstractMosterhamn har en kulturhistorisk verdi på nasjonalt nivå med trolig Norges eldste kirke og innføringen av kristenretten som la grunnlaget for dagens rettsstat i år 1024. Oppfordringen om å lage en helhetlig plan for framtidig utvikling av Mosterhamn er gitt i forbindelse med riksjubileumet i år 2024 og vil stå som et innspill i kommende kommuneplanarbeid. Målet med oppgaven er å belyse hvordan vi kan få til en helhetlig utvikling av Mosterhamn med vekt på å skape attraktivitet for både beboere og besøkende. I tillegg vil medvirkning anvendes for å se på hvordan lokalbefolkningen kan involveres tidlig i prosessen og om dette vil være et positivt bidrag for planleggingen. Videre vil det implementeres tiltak for å fremme folkehelse med fokus på å skape et godt nærmiljø. Funn fra bakgrunnsteorien tilknyttet temaene har sammen med valgte metoder og satte mål for oppgaven lagt grunnlaget for endelig løsning. For å sikre medvirkning tidlig i prosessen har det blitt gjennomført spørreundersøkelser og møter med Bømlo Kommune og Moster Grendautvalg. Innspillene har sammen med analysearbeid identifisert utfordringer og muligheter for videre planarbeid. Den helhetlige planen er en sammenstilling av 6 ulike delområder med tilhørende tiltaksnivå som sammen gir et bilde av den fremtidige utviklingen i en overordnet skala. Det er søkt å øke attraktiviteten gjennom en helhetlig og fleksibel plan med både kortsiktige- og langsiktige løsninger. Medvirkningen har vist seg å være et positivt virkemiddel hvor innspillene har gitt et bredere kvalitativt grunnlag for forståelsen rundt de sosiale aspektene og sammenhengen mellom disse. Folkehelse er fremmet gjennom utbedring av eksisterende gangforbindelse og etablering av nye rekreasjons- og møteplasser, slik at de fysiske omgivelsene blir tilrettelagt for økt bruk, bevegelse og framkommelighet. Studiet viser hvordan medvirkning og tiltak for å fremme folkehelse i nærmiljøet samsvarer med de attraktivitetsskapende faktorenenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectmulighetsstudienb_NO
dc.subjectmedvirkningnb_NO
dc.subjectattraktivitetnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectlokalsamfunnnb_NO
dc.subjecthelsefremmende nærmiljønb_NO
dc.titleMulighetsstudie Mosterhamnnb_NO
dc.title.alternativeA prospect of Mosterhamn`s future developmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeMOA300nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal