Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkavhellen, Inga Elise
dc.date.accessioned2018-10-22T07:58:41Z
dc.date.available2018-10-22T07:58:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568902
dc.description.abstractBakgrunn: Leukemi er den vanligste kreftformen hos barn. Rundt 80% overlever i dag med optimal behandling. Sykdom og sykehusinnleggende fører til usikkerhet, ubehag og stress hos barn. Hensikt: Hensikten med litteraturstudiet er å få innsikt og kunnskap om hvordan sykepleier kan redusere stress og fremme mestring hos barn i aldersgruppen 6-12 år med leukemi. Metode: Metoden er litteratursøk, basert faglitteratur og fem kvalitative forskningsartikler. Artiklene har blitt evaluert med hensyn til problemstillingens relevans, kvalitet og struktur. Gjennom søkeperioden ble databaser som Academic Search Elite, SveMed, PubMed og Chinal brukt. Søkeordene children, nursing, coping communication, leukemia, hozpitalized, nursing, experience, feelings og cancer ble anvendt. Resultat: Barn utvikler mestringsstrategier ut i fra den situasjonen de er i. Barn trenger trygge omgivelser og trygge rammer for å mestre tilværelsen på sykehuset og behandlingen. Videre har barn et informasjonsbehov, som først blir avdekket når sykepleier har skaffet en relasjon med barnet. Varetagelse av barnets behov for forutsigbarhet, struktur, kontroll, informasjon, tillit, trygghet er alle faktorer som er med på å skape stressreduksjon hos barnet. Mestring kan fremmes ved terapeutisk lek, fantasireiser, bekreftelse/justering av følelser og tanker, avledning, videospill, lytting og samspill. Godt samarbeid med foreldre er essensielt for at barnet skal oppnå stressreduksjon og mestring i behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL). Konklusjon: sykepleier kan gjøre en stor forskjell i barnets opplevelse og nyttighet av kreftbehandlingen om de psykososiale og medisinske forholdene blir ivaretatt. Sykepleier bør få tilført ny viten og metodikk, og bruke sin kompetanse om barns ulike behov under sykehusinnleggelsen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap/Institutt for helse- og omsorgsvitskap/Sjukepleie Førdenb_NO
dc.subjectchildren,nb_NO
dc.subjectnursing,nb_NO
dc.subjectcoping,nb_NO
dc.subjectleukemia,nb_NO
dc.subjecthospitalizednb_NO
dc.titleSamhandling med det kreftsyke barnetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel