Show simple item record

dc.contributor.authorTolås, Kristina Johannessen
dc.date.accessioned2018-10-11T12:25:57Z
dc.date.available2018-10-11T12:25:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567659
dc.description.abstractBakgrunn: Studien er basert på at omsorg krever et fundament i et faglig og reflekterende skjønn, og har et omsorgsvitenskapelig perspektiv. Det er et økende fokus i statlige styringsdokument at det skal jobbes på tvers av profesjoner. Stadig flere kommunale tjenester drives i dag tverrfaglig. Hensikt: Målet med studien er å få innsikt i hvordan skjønn forstås og utøves i tverrfaglige grupper. Problemstilling: Hvordan forstås skjønn i tverrfaglig grupper? Metode og utvalg: Studien har en hermeneutisk tilnærming, et kvalitativt forskningsdesign med hermeneutisk observasjon og hermeneutisk analyse som metode. Datainnsamling er gjort ved to observasjoner og to fokusgruppeintervju med til sammen åtte informanter i kommunehelsetjenesten. Resultat: Studiens resultat framhever ulike sider ved skjønnet, hva det er, hva det krever, hvordan det utvikles, påvirkes og hvordan det best kan bevares i en tverrfaglig gruppe. Skjønn kan forstås som en mulighet til å se om igjen, ta ansvar og vise medmenneskelighet. Skjønn krever vilje til å komme nær og berøres, og utvikles og bevares best i omsorgsfulle arbeidskulturer med uttalt verdiforankring. Konklusjon: Skjønn kan forstås som en mulighet til å ta personlig ansvar og vise medlidelse gjennom å la seg berøre og vise personlig engasjement som profesjonell yrkesutøver. Å arbeide tverrfaglig krever at den enkelte er villig til å utvide sin horisont og jobbe refleksivt med sitt eget og gruppens skjønn. Positive medmenneskelige krefter som etos, ansvar, medlidelse og berørthet kan være med å kvalitetssikre skjønnet og må ikke profesjonaliseres bort. Nøkkelord: Skjønn, omsorgsvitenskap, etos, etikk, tverrfaglighet, ansvar, berørthet, medlidenhet, hermeneutikk, kvalitativ metode.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSkjønn i tverrfaglige gruppernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeHELS-OPPGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal