Show simple item record

dc.contributor.authorØdegård, Guro Saur
dc.date.accessioned2018-06-28T12:16:33Z
dc.date.available2018-06-28T12:16:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503616
dc.descriptionVernepleie BSV5-300 Avdeling for samfunnsfag/Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleienb_NO
dc.description.abstractDet viser seg at menneskjer med autismespekterforstyrring har store utfordringar i sosiale samspel, og ser ut til å vera ”blinde” ovanfor andre menneskjer sine kjensler, uttrykk og forståing. Å trene på sosiale ferdigheiter kan ha stor betyding for barn med autismespekterforstyrring sin trivsel i sosiale sampel som vidare kan verka førebyggande på utfordrande åtferd og psykiske lidingar. Hensikta med oppgåva er å finne ut om trening av Theory of Mind vil påverke barnets utvikling av sosial kompetanse, samt korleis vi som helsepersonell kan nytte oss av denne treninga for å hjelpe barn med autismespekterforstyrring til å fungere betre i kvardagen. Ved bruk av litteraturstudie har eg knytt ulike teoriar frå litteraturen opp mot nyare forsking. Eg har også supplert med andre kjelder for å svar på problemstillinga. Hovudfunna i litteraturstudien viser at barn med autismespekterforstyrring er tankeblinde, og at deira utfordringar kan hemme dei i sosiale kontekstar. Intervensjonar som går ut på å trene på Theory of Mind viser at barn med autismespekterforstyrring har mogelegheit til å lære seg sosiale ferdigheiter. Det viser seg at ferdigheitene svært sjeldan blir generalisert, og dermed har lite effekt på den sosiale kompetansen deira. Det er ein einigheit om at dette kan vera ein treningsform som kan hjelpe barn med autismespekterforstyrring til å forstå andre menneskjer, og dermed føle seg komfortable i sosiale samanhengar, men det trengs meir forsking for å komme fram til intervensjonar som også innebere generalisering av lærte ferdigheiter.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSosial kompetanse hos barn og unge med autisme: Kan trening av Theory of Mind auke sosial kompetansen hos menneskjer med autisme?nb_NO
dc.title.alternativeSocial Competence in children and adolescents with autism: Can training of Theory of Mind improve social competence in people with autism?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.description.localcodeVernepleie BSV5-300nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal