Show simple item record

dc.contributor.authorNetteland, Grete
dc.date.accessioned2018-04-05T11:33:14Z
dc.date.available2018-04-05T11:33:14Z
dc.date.created2017-12-19T23:46:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1892-0748
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2492826
dc.description.abstractNorske policy-dokument om e-forvaltning tar i stor grad sitt utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 17 (2007– 2008) Eit informasjonssamfunn for alle. Sentralt i meldingen står begrepet digital inklusjon, det vil si at digitalisering ikke skal gå på bekostning av grunnleggende prinsipp om at alle skal delta og bli inkludert. Likevel viser forskning at innvandrerne opplever at de norske kommunale nettsidene er vanskelige å finne, innholdet og språket er vanskelig å forstå, og det å navigere seg fram til ønsket digital tjeneste oppleves ikke bare som tidkrevende, men i noen tilfelle også som nesten umulig. Konsekvensen av dette kan, ifølge internasjonal forskning, bli både et demokratisk underskudd og mangelfull inkludering. Denne type innvandrererfaringer var bakgrunnen for at fire kommuner, alle med et stort antall innvandrere, i 2013 gikk sammen om prosjektet «Bedre kommunal dialog i en multikulturell kommune». Ved selv å forbedre nettsideinformasjonen og hvordan de digitale tjenestene var presentert og utformet, ønsket de å øke kommunenes digitale dialog med denne målgruppen. Artikkelen beskriver dette digitale endringsarbeidet fram til avslutningen av prosjektet i 2016, opp mot teorier om læring, brukerorientert design og institusjonelle entreprenører. Et interessant funn er at det endringsarbeidet som var ment å forbedre den kommunale digitale dialogen med innvandrere, gjennomgående førte til bedre nettsider og digitale tjenester for befolkningen samlet sett.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/407
dc.titleEn bedre digital dialog i en multikulturell kommune?
dc.typePeer reviewed
dc.typeJournal article
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.volume25
dc.source.journalNOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi
dc.source.issue01
dc.identifier.cristin1530078
cristin.unitcode203,5,3,0
cristin.unitnameAvdeling for samfunnsfag - Sogn og Fjordane
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record