Show simple item record

dc.contributor.advisorHovland, Runar Tengel
dc.contributor.authorHolstad, Lillian
dc.date.accessioned2018-02-22T12:05:50Z
dc.date.available2018-02-22T12:05:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486438
dc.descriptionHøgskulen på Vestlandet Avdeling for helsefag/institutt for sjukepleie/Campus Førdenb_NO
dc.description.abstractTittelen på oppgåva er motivasjon til livstilsendring. Røyking er den største enkeltårsaka til sjukdom og tidlig død i Noreg. Det er ein klar samanheng mellom røyking og hjarte og karsjukdom. Dette samt eigen praksiserfaring er grunnen til at eg valde emnet hjartesjukdom og røyking. Problemstillinga er: Korleis kan sjukepleiar motivere til røykeslutt hos pasientar som nyleg har gjennomgått eit hjarteinfarkt, og samtidig ta vare på pasienten sin autonomi? Metoden som er brukt, er litteraturstudie, og eg har funne at røykesluttrettleiing har blitt oppfatta som tilfeldig og lite konkret, av både helsepersonell og pasientar. Pasientane ynskjer tydlegare informasjon. Eg har funne at motiverandes intervju er meir effektivt enn vanleg rådgjeving og at pasientane sjølve må ha tru på at røykeslutt vil betre helsa deira, for å oppretthalde motivasjonen til å slutte å røyke. Eg har og funne at sjukepleiedrevet intervensjon aukar sannsynet for at pasienten klarar å slutte. Eg konkluderar med at sjukepleiaren må hjelpe pasienten på ein respektfull måte som tar vare på autonomien deira. Dette ved å oppmuntre pasienten, til sjølv å velje livsstilsendring. Val pasienten tar sjølv gir meir motivasjon og større sjanse for å lykkast. Motivasjon til røykeslutt er ein prosess som krev tålmod, empati og respekt. Pasienten må velje det sjølv og sjukepleiaren må respektere pasientens val.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.subjectHjarteinfarktnb_NO
dc.subjectautonominb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectrøyknb_NO
dc.subjectlivsstilsendringnb_NO
dc.titleMotivasjon til livstilsendringnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record