Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVinje, Hanne Rogne
dc.date.accessioned2018-02-19T09:05:56Z
dc.date.available2018-02-19T09:05:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485552
dc.descriptionBachelor i sykepleie Høgskolen på Vestlandet – Campus Førdenb_NO
dc.description.abstractTittel Rent vann er ingen menneskerett. Bakgrunn for valg av tema På verdensbasis dør ca. ett av ti barn før de fyller fem år. Mortaliteten er desidert størst i Afrika med to millioner døde barn før fylte fem. Dette rommer 1/3 av barnedødeligheten i hele verden. Hver dag dør 2000 barn av diaré alene. Nettopp på grunn av forekomsten av diarésykdommer og dødeligheten til det, er grunnen til at jeg ønsket å utdype meg i tema. For det første var jeg ikke klar over de store røde tallene, og heller ei over hvor enkelt det egentlig kan la seg forebygge. Det handler egentlig bare om kunnskap og kunnskapsformidling – og det er her sykepleieren kommer inn. Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier forebygge barnedød forårsaket av diaré?”. Fremgangsmåte Jeg har valgt litteraturstudie som metode i denne bacheloroppgaven. Dette innebærer blant annet å søke, samle, vurdere og velge relevant litteratur og sammenfatte denne. Jeg har brukt relevant pensumlitteratur, faglitteratur og forskning for å belyse tema og problemstilling. Artiklene brukt i oppgaven er kritisk vurdert etter retningslinjer fra kunnskapssenteret. Oppsummering FNs fjerde tusenårsmål hadde som hensikt i tidsperioden 1990 til 2015 å redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredjedeler. Dette ble ikke nådd. Det finnes kostnadseffektive tiltak og tilgjengelige ressurser til å behandle og forebygge diaréforekomst. For å bedre overlevelsen av diaré hos barn, trengs det forskning på blant annet områder som knytter seg til helsesystemer, helsepolitikk og epidemiologiske spørsmål, gjennomføring av tiltak, effektivitet og optimalisering av kjente tiltak, slik som oral rehydreringssalter, sinktilskudd og morsmelkernæring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDiarénb_NO
dc.subjectbarnedødnb_NO
dc.subjectforebyggende sykepleienb_NO
dc.subjectpedagogikk.nb_NO
dc.titleRent vann er ingen menneskerett Hvordan kan sykepleier forebygge barnedød forårsaket av diaré?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel