Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSterri, Njål Herman
dc.contributor.authorDale, Elisabeth Sæbø
dc.date.accessioned2018-02-16T12:06:26Z
dc.date.available2018-02-16T12:06:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485373
dc.descriptionSK152 – Bacheloroppgave i sykepleie Campus Førde Avdeling for helsefag 02.06.17nb_NO
dc.description.abstractAbstrakt Tittel. Et blikk på det mellommenneskelige aspektet i rusbehandling Bakgrunn. Forskning viser at en god relasjon mellom sykepleier og pasient påvirker utfallet av behandling, samt opplevelsen av den. Den kan åpne samhandlingsrom, så frø om endring og fremstå som et fotfeste på veien mot rusfrihet. Den mellommenneskelige relasjonen mellom sykepleier og pasient anses som grunnlaget for all sykepleie, likevel har det en mindre betydelig plass i sykepleieutdanning. Derfor ønsker vi å undersøke hvordan sykepleiere kan skape den. Problemstilling. Hvordan kan sykepleiere skape en god relasjon til pasienter med rusproblemer? Metode. Systematisk litteratursøk, som tilhører kvalitativ metode. Basert på søkeord, kombinert med bindeordene ”and” og ”or”, søkte vi i diverse relevante databaser. Artiklene (8) i studien brukes for å belyse problemstillingen sammen med relevant litteratur og subjektive erfaringer fra praksis. Funn. For å skape en god relasjon må sykepleiere vektlegge det mellommenneskelige aspektet i relasjonen. Ved å se hele mennesket bak ruslidelsen, dele av seg selv, og vise empati og sympati, kan hun opprette en gjensidig kontakt og forståelse med pasienten, basert på tillit og trygghet. Travelbees modell for relasjonsutvikling har en overføringsverdi til klinisk praksis i den grad at den kan brukes som veileder for å skape en god relasjon. Verdier som likeverd, respekt og tillit og er grunnleggende, men hvordan sykepleieren kommuniserer for å vise dem i praksis kan være utfordrende. Vi mener at det krever mellommenneskelig erfaring, samt at vi som sykepleiere er bevisst på hvilket budskap vi sender gjennom kommunikasjon. Nøkkelord. Terapeutisk relasjon, kommunikasjon, rusmisbruknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbachelorsykepleie17nb_NO
dc.subjectrusmisbruknb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleEt blikk på det mellommenneskelige aspektet i rusbehandlingnb_NO
dc.title.alternativeHvordan kan sykepleiere skape en god relasjon til pasienter med rusproblemer?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel