• Profesjonsutdanninger i Bergen 

      Blom, Kari; Hamre, Britt; Ertresvaag, Egil; Larsen, Johanne Louise (Skriftserien nr. 1 2007 - Fagrapport - artikkelsamling, Book; Report, 2007-03)