Show simple item record

dc.contributor.authorJelstad, Cecilie Elise Adelheid Rødland
dc.date.accessioned2018-02-01T15:09:14Z
dc.date.available2018-02-01T15:09:14Z
dc.date.issued2012-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481854
dc.descriptionMastergrad i kunnskapsbasert praksis i helsefag Senter for kunskapsbasert praksis Helse- og sosialfagen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Internasjonale og nasjonale føringer tilser at sykepleiepraksis skal være kunnskapsbasert. Dette betyr at sykepleiere trenger opplæring i kunnskapsbasert praksis. Nettbasert opplæring kan være tidseffektivt og økonomisk, og et alternativ til klasseromsundervisning. Hensikten med mastergradsoppgaven er å designe en studie som sammenligner læringsutbyttet av nettbasert undervisning med klasseromsundervisning i kunnskapsbasert praksis. Metode: For å designe studien er det utarbeidet en studieprotokoll. Protokollen beskriver en randomisert kontrollert studie med to grupper. Intervensjonsgruppen skal gjennom arbeidsoppgaver til nettkurset «kunnskapsbasert praksis» tilegne seg minimumskompetanse i kunnskapsbasert praksis. Kontrollgruppen møter til klasseromsundervisning, og får opplæring i samme emner som intervensjonsgruppen. Læringsutbyttet måles i form av holdninger og kunnskap til kunnskapsbasert praksis. Endring i holdninger måles med «KBP holdningsskala», mens kunnskap måles med en flervalgstest. Som en del av forarbeidet til studien er «KBP holdningsskala» reliabilitetstestet i forhold til stabilitet og indre konsistens. I tillegg er det utarbeidet en flervalgstest, samt arbeidsoppgaver til intervensjonsgruppen. Flervalgstesten og arbeidsoppgavene er pilotert. Resultater: Studieprotokoll for studien er utarbeidet. KBP holdningsskala har god stabilitet, med Intra Class Correlation =0.89 og Cronbach’s α= 0,83 og 8,86. Pilotering av arbeidsoppgavene og flervalgstesten viste at facevaliditeten var god. Noe av innholdet ble justert etter kommentarer fra piloteringsgruppen. Konklusjon: For å sammenligne læringsutbyttet av nettbasertundervisning og klasseromsundervisning er randomisert kontrollert studie det foretrukne designet. Resultatene fra studien vil gi en indikasjon på om nettbasert opplæring i kunnskapsbasert praksis er et like godt alternativ som klasseromsundervisning i kunnskapsbasert praksis.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherBergen University Collegeen_US
dc.subject.otherkunnskapsbasert praksisen_US
dc.subject.otherundervisningen_US
dc.subject.othernettbasert undervisningen_US
dc.subject.othersykepleieren_US
dc.titleHvordan designe en studie som sammenligner læringsutbyttet av nettbasert undervisning versus klasseromsundervisning i kunnskapsbasert praksis- Forarbeid og studieprotokollen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record