• Erfaring med barns medverknad i naturbarnehagen 

      Alme, Hilde (Master thesis, 2017)
      Dette er ei masteroppgåve i organisasjon og leiing ved Høgskulen på Vestlandet. Den har namnet, Erfaringar med barns medverknad i naturbarnehagen. Tittelen er nær opp til problemstilling, som tek føre seg korleis barn og ...