• Lokale frivillige: mer nyttige enn sentrale profesjonelle? 

      Aasland, Tora; Braut, Geir Sverre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Samvirke er et kjernebegrep i beredskapsarbeidet og redningstjenesten i Norge. Vår hypotese er at grunnlaget for samvirke mellom offentlige og frivillige ressurser i beredskapsarbeid og krisehåndtering blir skapt lokalt, ...