• Analyse og rapportering av spenningskvaliteten i Stord kommune sitt distribusjonsnett 

   Grov, Kjell Anders; Larsen, Morten (Bachelor thesis, 2009)
   I denne oppgaven er det blitt utført 4 vellykkede målinger av spenningskvaliteten i Stord kommunes distribusjonsnett. Målingene er blitt utført i følgende trafokretser, NS 146 Heiane storsenter NS 274 Leirvik sveis ...
  • Automatisering av sporingsgassinjeksjon 

   Bårdsen, Hans Kristian; Johnsen, John Sverre; Christiansen, Åge (Bachelor thesis, 2004)
   Mye av vårt arbeid har bestått i å lete etter ventiler og flowmålere på internett. Vi har brukt mange timer på å lese spesifikasjoner og datablader for å finne utstyr som tilfredsstilte kravene som Petrotech hadde spesifisert. ...
  • Bruk av spillvarme og fjernvarme i smoltproduksjon 

   Vågen, Arnold; Tveit, Jens Magnar (Bachelor thesis, 2003)
   Bakgrunnen for prosjektet er at det er besluttet å etablere et smoltproduksjonsanlegg i tilknytning til et industriområde der det er mulighet for utnyttelse av spillvarme. I område er det også planlagt et fjernvarmeanlegg ...
  • Off-grid Solar Power Systems in Rural Areas 

   Breiteig, Mette Kristine; Hjartåker, Trond (Bachelor thesis, 2017)
   Sykehuset «Hatfield Archer Memorial Hospital» lokalisert i Rotifunk, Sierra Leone ble etterlatt i ruiner etter en ødeleggende borgerkrig. I 2005 ble den veldedige organisasjonen Haugesund Rotifunk grunnlagt og satt til å ...
  • Ormen Lange "tie-in" på Sleipner R 

   Johanson, Audun H.; Isdal, Geir Helge; Hamre, Tor (Bachelor thesis, 2004)
   Gassen som produseres ved det nye Ormen lange feltet skal hovedsakelig eksporteres til England og en ny rørledning fra prosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra kommune til Easington i England skal bygges. Den nye rørledningen ...
  • Regulering av varmevekslersløyfe og vurdering av måleteknisk utstyr 

   Kinn, Asgeir; Sørvåg, Jostein (Bachelor thesis, 2004)
   Bakgrunnen for prosjektet er at FMC Biopolymer Haugesund, ønsket at vi skulle vurdere reguleringsstruktur på en av deres varmevekslerparker. Dette for å oppnå best mulig utnyttelse av effekten i varmevekslerparken til ...
  • Trykksensor interface kort 

   Borgenvik, Inger Marie; Jørgensen, Ronnie (Bachelor thesis, 2004)
   Bakgrunnen for hovedprosjektet er at ABB Robotics er i gang med et kostnad – og reduksjonsprosjekt; ” Step Change”. De vil med dette prøve å skifte ut gamle og dyre innkjøpte løsninger med nye egenproduserte løsninger som ...
  • Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser 

   Eide, Britt; Mjølhus, Olene; Stol Birkelid, Miranda (Bachelor thesis, 2001)
   Karmsund Maritime Offshore Supply AS har patent på en type tetningsringer med manuell lekkasje indikator som de ønsket å videreutvikle/automatisere. En slik videreutvikling kan være av interesse både for de bedriftene som ...