• inPark 

      Bjaanes, Erik; Olset, Per Øyvind; Årdal, Torbjørn (Bachelor thesis, 2015)
      I denne bachelor-avhandlinga ser vi på korleis vi kan levere informasjon til elbil-brukarar om ladestasjonar er ledige eller ikkje, i sanntid. Vi vurdera kva effektar eit sånt system kan ha på miljøet, og trafikkflyten. ...