• BO21E-27-ABB: Akvakultur 

      Brekken, Andreas Håvardsholm; Grøneng, Runar; Husa, Jan Einar Ludvigsen; Aaland, Andreas Gjervik (Bachelor thesis, 2021)