• Klarlegging av eiendomsforhold i forbindelse med grunnerverv 

      Kronstad, Hanne Ask (Master thesis, 2022)
      Prosjektet ønsker å belyse betydningen av uklare eiendomsforhold for grunnervervsprosessen. Studien har tatt for seg hvilke metoder grunnerververe benytter for å klarlegge eiendomsforholdene, samt hvilke konsekvenser som ...