• En vurdering av jordskiftemekling 

      Marthinsen, Anniken Angell-Hansen (Master thesis, 2022)
      Forskningens tema omhandler i hovedsak mekling i de rettsendrende sakene i jordskifteretten. Med utgangspunkt i dagens praksis for å oppnå minnelige løsninger i jordskiftesakene, vil forskningen vurdere hvorvidt det er ...