• Hest som tilleggsnæring 

      Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe (NILF notat;2009-19, Research report, 2009)
      Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og hestenæring er en viktig del av drifta på mange bruk, enten ...