• Klimatilpasning i arealplanlegging, med eksempel fra Bergen kommune 

      Bognøy, Marthe; Ådland, Karoline Haugan (Master thesis, 2023)
      Vi opplever stadig mer ekstremvær som følge av global oppvarming, noe som har ført til skade på både mennesker og infrastruktur. Dette er derfor noe verden allerede har fått kjenne konsekvensene av. Å stoppe eller begrense ...