• Økologisk mat i offentlig sektor 

      Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe; Nymoen, Charlotte; Spissøy, Arild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2007-4, Research report, 2007)
      I 2005 var 3,5 % av jordbruksarealene økologiske, og det var registrert 2 496 godkjente, økologiske produsenter i Norge. Andelen økologisk produksjon varierer mellom ulike landsdeler og produksjoner. Produksjonen av økologisk ...