• Analyse av kommunal praksis etter eierseksjonsloven av 2017 

   Amiand, Louis; Sky, Håkon Morvik (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven handler om Oslo og Bergen kommunes praksis etter eierseksjonsloven. Vi har innhentet avslag og avvisninger på søknader om seksjonering/reseksjonering fra loven trådte i kraft, til og med januar 2022. Hensikten ...
  • Klagesaker etter matrikkelloven 

   Amiand, Louis; Sky, Håkon Morvik; Vhile, Knut (Bachelor thesis, 2020)