Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelheim, Bente Gunn
dc.date.accessioned2017-12-15T06:35:52Z
dc.date.available2017-12-15T06:35:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0806-1696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2471990
dc.description.abstractNotatet omhandlar arbeidet med å utarbeide nytt vurderingsskjema for praksisstudiar ved sjukepleieutdanninga i Førde. Bakgrunnen for endringa var innføringa av læringsutbytte i Studieplan for Bachelor i sjukepleie HiSF Avdeling for helsefag. Nye vurderingsskjema for praksisstudiar i heimesjukepleie og psykisk helsearbeid vart utarbeida i eit samarbeid mellom sjukepleiestudentar, kontaktsjukepleiarar og praksislærarar. Læringsutbytte legg føringar for forventnings- og vurderingssamtalar med utgangspunkt i vurderingsskjema. Saman med fagleg refleksjon i praksisstudiane, bidreg læringsutbytte i vurderingsskjema til å synleggjere og bevisstgjere studenten i eigen læringsprosess.
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet - Nærregion Sogn og Fjordanenb_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;10/2017
dc.subjectLæringsbutbytte
dc.subjectVurderingsskjema
dc.subjectPraksisstudiar
dc.titleLæringsutbytte i vurderingsskjema for praksisstudiar i sjukepleie: Rapport om arbeidsprosessen med nye vurderingsskjema med læringsutbytte for praksisstudiar ved Bachelor i sjukepleie 2011-2014nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.identifier.cristin1527747


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel