Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅrdal, Siv Marian
dc.date.accessioned2017-09-26T07:40:07Z
dc.date.available2017-09-26T07:40:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456656
dc.descriptionMasterstudium i organisasjon og leiing, helse og velferdsleiing og utdanningsleiing Avdeling for samfunnsfag/Institutt for samfunnsvitenskap 9. juni 2017nb_NO
dc.description.abstractTittel: Hvordan står det til med samarbeidet mellom sykepleiere og leger i sykehus? Bakgrunn: I en helsesektor hvor behandling og pasientsituasjoner blir mer og mer komplekse, kombinert med høyt pasientbelegg på avdelingene er det viktig med et velfungerende samarbeid mellom sykepleiere og leger. Hensikt: Å beskrive sykepleiere og legers erfaring med samarbeidet, og finne faktorer som fremmer eller hemmer samarbeidet mellom disse yrkesgruppene i sykehus. Design, metode og analyse: Studien er gjennomført som en kvalitativ casestudie, med sammenligning av to sykehus av ulik størrelse i to ulike regioner. Datainnsamling er gjort som kvalitative forskningsintervju, hvor jeg har hatt 14 intervjuer fordelt på sykepleiere og leger, og en avdelingssjef. Temasentrert analyse er blitt brukt til å analysere datamaterialet. Resultat: I studien peker resultatet mot at det i all hovedsak står bra til med samarbeidet mellom sykepleiere og leger, men at det likevel finnes noen utfordringer i samarbeidet i en kompleks sykehushverdag. Funnene viser at hvordan man organiserer legetjenesten og sykepleietjenesten har betydning for samarbeidet mellom yrkesgruppene ved å ha et mer helhetlig fokus og se at alt henger sammen med alt. Alle legene og sykepleierne er enige om at de er avhengige av hverandre, og opplever hverandre som likeverdige. Men trenger å vite mer om hverandres fagområde og oppgaver for å få en større forståelse av hverandres hverdag. Funn viser også at lederskapet i avdelingene er viktig for begge yrkesgruppene, men at det er liten integrasjon mellom legeleder og sykepleieleder i planleggingen av drift. Funn viser at det å ha fastsatte møter mellom leger og sykepleiere hvor det er mulig å diskutere driftsutfordringer og komplekse pasientsituasjoner er en fremmende faktor for samarbeidet. Andre fremmende faktorer er kontinuitet på lege og sykepleiersiden, at alle innehar rett kompetanse, god og åpen kommunikasjon, ydmykhet, og at det blir tilrettelagt for sosiale tiltak. Faktorer som virker hemmende på samarbeidet er mangel på systematisk opplæring, travelhet/mangel på tid, mangel på koordinering av driftsoppgaver. Ledere og ansatte som ikke ser helheten og viktigheten av tverrfaglighet, og manglende formelle møtearenaer_____________________________nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.subjectSykepleierenb_NO
dc.subjectlegernb_NO
dc.subjectsykehusnb_NO
dc.subjectsamhandlingnb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.titleHvordan står det til med samarbeidet mellom sykepleiere og leger i en sykehusavdeling?nb_NO
dc.title.alternativeHow do nurses and doctors cooperate in hospital?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel