Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalvorsen, Kjersti
dc.date.accessioned2017-07-20T07:14:33Z
dc.date.available2017-07-20T07:14:33Z
dc.date.created2017-01-23T11:08:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOffentleg sektor i endring: Fjordantologien 2016 (s. 114-136)nb_NO
dc.identifier.isbn9788215027722
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449100
dc.description.abstractI Norge er det Statens helsetilsyn som har ansvar for tilsyn med helsetjenesten. Helsetilsynet er et statlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet, og det er politisk vedtatte lover og regler som danner rammeverket for de virksomhetene som er gjenstand for tilsyn. Helsetilsynet på regionalt nivå er organisert under fylkesmannen, og det er tverrfaglige team ved disse regionale avdelingene som gjennomfører de fleste tilsynene. Et tilsyn innebærer i praksis at revisorteamet samler inn informasjon og på grunnlag av denne vurderer om aktører som yter helsetjenester opererer i samsvar med gitte standarder eller ikke. Innovasjon er vanligvis ikke et begrep som forbindes med helsetilsyn – ettersom tilsynet står for at faste og evige standarder etterleves. Men rom for innovasjon finnes likevel, fordi vi har en funksjonell lovgivning som ikke legger sterke tolkningsføringer på hvert enkelt tilsynstilfelle og fordi rollen som revisor i et revisjonsteam heller ikke er foreskrevet i detalj, den må også tolkes. Kapitlet har et teoretisk siktemål, og det er Christopher Pollitt’s heuristikk som er inspirasjonskilden når jeg skisserer fire idealtypiske tolkninger av revisorrollen – «dommeren», «rådgiveren», «hestehandleren» og «seremonimesteren». Til de fire revisorrollene hører det fire former for rasjonalitet og fire forskjellige tilnærminger til innovasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.relation.ispartofOffentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/file/pdf/66888809/8-i-nabolaget-til-joseph-schumpeter.pdf
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectRevisorrollernb_NO
dc.subjectAudit rolesnb_NO
dc.subjectInnovasjon i offentlig styringnb_NO
dc.subjectInnovation in public managementnb_NO
dc.subjectFunksjonell lovgivningnb_NO
dc.subjectFunctional lawsnb_NO
dc.subjectPlanlagte helsetilsynnb_NO
dc.subjectPlanned auditnb_NO
dc.titleI nabolaget til Joseph Schumpeter - rolletolkning som kilde til innovasjon blant helsetilsynsrevisorernb_NO
dc.typeChapternb_NO
dc.source.pagenumber114-136nb_NO
dc.identifier.cristin1435213
cristin.unitcode216,50,0,0
cristin.unitnameAvdeling for samfunnsfag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal