Show simple item record

dc.contributor.authorByrknes, Jasmina
dc.contributor.authorEndresen, Rosella Verar
dc.contributor.authorErland, Bente Iren
dc.contributor.authorVea, Vibeke Onarheim
dc.date.accessioned2017-07-10T09:42:57Z
dc.date.available2017-07-10T09:42:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448293
dc.description.abstractEn av de første beslutningene en grunnlegger av et selskap må ta under oppstarten, er å bestemme hvilken selskapsform man skal etablere selskapet i. Denne oppgaven omfatter valget mellom de to selskapsformene som er mest vanlige i Norge: enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Oppgaven omfatter selskap som har følgende grenseverdier: driftsinntekter inntil 5 millioner kroner årlig, balanseført verdi inntil 20 millioner kroner, og gjennomsnittlig antall ansatte inntil 5 årsverk. Valget av den selskapsform som velges, vil ha betydning for fremtidig eier- og ansvarsforhold mellom eier/eiere i den gjeldende næringsvirksomheten. Et vesentlig hovedskille innenfor selskapsformene er ansvarsforholdet. Som eier innen enkeltpersonforetak, vil deltakeren av næringsvirksomheten ha et ubegrenset ansvar. Mens en eier (aksjonær) innenfor aksjeselskap, vil ha et begrenset ansvar. Andre vesentlige ulikheter innenfor ENK og AS vil også bli behandlet i denne oppgaven. Blant annet de ulike sosiale rettigheter innen selskapsformene. Vi har valgt å bruke kvalitativ og kvantitativ tilnærming i vår forskning. Denne metoden kalles for ”metode-triangulering”. Dette innebærer en kombinasjon av flere metoder for å samle og analysere data. Bruk av denne metoden vil kunne hjelpe oss til å skrive en bedre forskningsoppgave, fordi den vil øke validiteten og forståelsen av fenomenene. Kvantitativ tilnærming ble utført ved bruk av spørreskjema. Spørreskjemaet er semi-strukturert, hvor svaralternativene er en blanding av avkryssingsalternativer og plass til kommentarer. Vi brukte Bisnode for å hente ut informasjon om informantene. Spørreskjemaet ble sendt til 400 representanter ved hjelp av stratifisert prøvetakingsmetode. Spørreskjemaet ble for øvrig sendt ut via Google. Resultatet av spørreundersøkelsen viste at flertallet av respondentene kom fra aksjeselskaper. Det viste seg også at faktorene risiko og etableringskapital betyr mest når beslutningen om valg av selskapsform skal fattes. Kvalitativ tilnærming ble utført gjennom bruk av intervjuer. Vi har intervjuet utvalgte regnskapsførere og revisorer som vår primære kilde til informasjon. Skatt er et sentralt tema i følge regnskapsrådgiverne. I tillegg vurderes risiko og etableringskapital som viktigste faktorer ved valg av selskapsform.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectØkadnb_NO
dc.titleValg av selskapsform, enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record