Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Sandra Maria
dc.date.accessioned2017-07-05T11:53:34Z
dc.date.available2017-07-05T11:53:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447927
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne oppgaven er å ikke bare se pasienten som enkeltindivid, men også som en del av familien. Å leve med psykisk syke foreldre kan oppleves som en stor belastning for disse barna, og de har en forhøyet risiko for å oppleve negative utfall. Jeg vil i tillegg se på hvilke hindringer sykepleieren står ovenfor, og hvor viktig riktig tilnærming er for å se disse barna. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier hjelpe foreldre i foreldrerollen når de blir innlagt på psykiatrien, slik at foreldre klarer å styrke barnas resiliens? Resultat: det som kommer frem i denne oppgaven er at familiefokusert tilnærming er viktig for å hjelpe psykisk syke foreldre i foreldrerollen og se deres barn som pårørende. Selv om Norge har endret loven om barn som pårørende, ser man en del utfordringer til å iverksette tiltak for at disse barna skal bli sett og ivaretatt. Retningslinjer og fagprosedyrer er viktige verktøy for at forbedring av praksis skal lykkes. Det er viktig at pasienten og familien får den informasjonen som trengs på et tilpasset nivå, slik at de kan få den kunnskapen som trengs for å håndtere situasjonen de er i. Fler- gruppesamtaler kan være med å bidra til at informasjonen blir gitt og bearbeidet, men slike samtaler er ikke for alle familier. Kunnskap og erfaringer av en familiesentret behandling er viktig for at foreldrene får den støtten de trenger for å ivareta barnas resiliens. Godt samarbeid mellom de ulike helsesektorene og andre naturlige samarbeidsparter utenfor helsesektoren er viktig for at hele familien skal bli sett og ivaretatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleSykepleie til foreldre innlagt i psykiatrien, som har mindreårige barnnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record