Show simple item record

dc.contributor.authorHaaland, Live Anfinsen
dc.date.accessioned2017-07-05T11:01:08Z
dc.date.available2017-07-05T11:01:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447896
dc.description.abstractBakgrunn: Omtrent 50% av hjemmeboende personer med demens står i fare for å bli eller er underernærte. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere forebygge underernæring hos hjemmeboende pasienter med en demens diagnose? Hensikt: Jeg ønsket mer kunnskap om hvordan sykepleiere kan bidra til en bedre hverdag hos personer med demens, da spesielt med tanke på ernæring. Metode: Litteraturstudie. Forskning og faglitteratur om underernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens er anvendt i oppgaven, for å finne svar på problemstillingen. Funn: Det største problemet hos sykepleiere som skal hjelpe personer med underernæring er kunnskapsnivå. Relasjonsforhold, tidspress og kartleggingsverktøy er også tiltak som må fokuseres på. Det kommer frem i oppgaven at sykepleiere ikke har nok kompetanse om ernæring, og ikke vet hvilke tiltak som skal iverksettes om personer som står i fare for å bli eller er underernærte. De vet heller ikke hvilke kartleggingsverktøy de skal bruke, og er usikre på hva de skal gjøre. Det vises videre hvor viktig det er å skape gode relasjoner og tillitt med pasientene for å gi best mulig hjelp, for eksempel i ernæringssituasjoner. Tidspress er noe hjemmetjenesten preges av, noe som fører til at det blir tilbragt for liten tid hos pasienter med demens, som er en gruppe personer som er avhengig av god tid. Konklusjon: Funnene relateres til at sykepleiere ikke har nok kompetanse om temaet ernæring, og at tiltak som bredere kunnskap, å bruke bedre tid hos personer med demens og det å skape gode relasjonsforhold mellom pleier og pasient må iverksettes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleUnderernæring hos eldre hjemmeboende personer med demens – hvordan kan sykepleiere bidra?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record