Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Ida van der
dc.date.accessioned2017-05-30T12:03:06Z
dc.date.available2017-05-30T12:03:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443864
dc.description.abstractBakgrunn: Antallet av krefttilfeller i Norge øker for hvert år, dette skyldes at befolkningen stadig blir eldre og flere. Flere med uhelbredelig og fremskreden kreftsykdom ønsker å tilbringe den siste tiden rundt familie og venner. Dermed får pasienten behov for palliativ sykepleie i hjemmet. Smerter er de vanligste symptomene ved kreftsykdom, og i den palliative fasen kan smertene være uutholdelige og utmattende uten rett smertebehandling. Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse viktige faktorer som kan bidra til å oppnå smertelindring i høyest mulig grad til hjemmeboende kreftpasienter som bor i hjemmet. Det kan være store utfordringer å forstå en annens persons smerteopplevelse, og jeg ønsker å peke på hvordan sykepleier arbeider for å gi en best mulig smertelindring, samt forutsetninger for palliativ sykepleie i hjemmet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til at pasienter med kreft i palliativ fase som bor i hjemmet opplever smertelindring i størst mulig grad? Metode: I oppgaven er det brukt litteraturstudie som metode. Relevant litteratur og forskning er samlet inn gjennom søk i databaser. Det har blitt gjort gjennomgang av forskning og teori for å finne det som var relevant for å svare på problemstillingen. Resultat: Forskning viser at for å oppnå en optimal smertelindring må elementer som god organisering, gode rutiner, kunnskap og kompetanse være tilstede. Når sykepleier har god kunnskap rundt sykdommen, medikamentene og pasienten bidrar dette til en bredere forståelse, og ønsker og behov blir ivaretatt. Gode kartleggingsrutiner av smertene, samt en kombinasjon av medikamentell og ikke-medikamentell smertebehandling gir mest smertelindrende effekt. Relasjonen mellom sykepleier, pasient og pårørende står sentralt. Konklusjon: Sykepleierens kunnskaper og kompetanse kan bidra til at smertelindringen blir bedre. Viktige oppgaver er å kunne kartlegge smertene, for videre evaluering og oppfølgning av smertelindrende tiltak. Samtidig bør sykepleier ha evnen til å bygge et menneske-til-menneske forhold og en god relasjon. Dette bygges på all interaksjon sykepleier har med pasient og pårørende, gjennom holdninger og kommunikasjon. Nøkkelord: Smertelindring, palliasjon, kreft, hjemmesykepleienb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSmertelindring til pasienter med kreft i palliativ fase i hjemmetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel