Show simple item record

dc.contributor.authorNakken, Maren
dc.date.accessioned2017-05-30T11:33:54Z
dc.date.available2017-05-30T11:33:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443844
dc.description.abstractTittel: De glemte lytterne – barnas behov for ivaretakelse når mor har kreft. Bakgrunn for valg av tema: I dagens samfunn er det flere unge foreldre som får kreft, og det er flere mindreårige som blir pårørende. Man møter disse mindreårige barna om man jobber i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Gjennom personlig erfaring har jeg opplevd når nær familie har vært mindreårig pårørende og har hatt et ønske om å tilegne meg kunnskap om hvordan sykepleier kan hjelpe å ivareta disse barna. Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ivareta unge pårørende når mor er pasient med alvorlig kreftdiagnose og innlagt på sykehus?” Oppgavens hensikt Oppgavens hensikt er å få et innblikk og en økt kunnskap rundt hvordan sykepleiere kan ivareta barn som pårørende. Det er også for å kunne belyse et tema mange sykepleiere ser på som en vanskelig arbeidsoppgave. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie hvor det blir brukt forskningsdatabaser som CINAHL, SveMed og sykepleien.no Søkeord som har blitt brukt for å finne relevant forskning er ”Parents”, ”Critical Illness”, ”information”, ”Children”, ”Relatives” og ”Cancer patients”. Dette gjorde at jeg endte opp med 5 forskningsartikler som blir presentert i oppgaven, og senere drøftet mot annen litteratur og egne erfaringer. Resultat: I forskningsartiklene kommer det frem at barn ikke blir inkludert eller sett av sykepleiere når en av foreldrene blir syke. Sykepleierne begrunner dette med at barna er foreldrenes hovedansvar, og at det ikke er tid eller mulighet for dem å ivareta dem i tillegg til pasienten. Det kommer også frem at foreldrene ønsker at barna skal ha en normal hverdag, noe som gjør at barna ikke får mulighet til å delta i sykdomsprosessen. Likevel klarer barna å innhente informasjon gjennom å være stille lyttere, og bare være tilstede når informasjon blir gitt. Oppsummering: Det kommer frem at barna ofte har en større kunnskap enn det de voksne er klar over. De føler likevel at de får begrenset med informasjon, og at foreldre og sykepleiere ikke inkluderer dem i sykdomsprosessen. Foreldre er på sin side opptatt av å beskytte barna og gi dem en normal hverdag som ikke er basert på sykdom. De ønsker å kontrollere hva som sies til barna og hvem som informerer dem. På sykepleierne sin side kommer det frem at de har problemer med å takle sine egne følelser, at de har for lite kunnskap rundt tema, og at de ikke ser på barna som deres ansvar, selv om dette er lovpålagt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleDe glemte lytterne: Barnas behov for ivaretakelse når mor får kreft.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record