Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSøreide, Hilde
dc.date.accessioned2016-08-19T11:23:03Z
dc.date.available2016-08-19T11:23:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400050
dc.descriptionMR690 Masteroppgåve i organisasjon og leiingnb_NO
dc.description.abstractHovudtemaet i oppgåva er kommunane si oppfølging av kunnskapskrava i samhandlingsreforma. Korleis førebur kommunane seg på å implementere omgåande hjelp-post-kravet (ØH-kravet) i samhandlingsreforma i forhold til kompetanseheving? Det er gjort ei kvantitativ undersøking med ein tverrsnittstudie. Undersøkinga er gjort i fylka Akershus, Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Respondentane har formelle roller som kommunalsjef eller helse- og omsorgssjef. Utvalet til analysen består av 41 kommunar. Funna frå undersøkinga er presentert i eige analysekapittel. Analysen er til slutt drøfta i høve teori om iverksetting. Undersøkinga er gjennomført våren 2015. Funna tyder på at kommunane har komme langt på veg med iverksettinga av ei utfordrande og krevjande reform – ei reform med mange krav og utfordringar/omveltingar for kommunane. Fleirtalet av respondentane gir utrykk for at det er utfordrande og krevjande å sette i gang reformkrava. Men kommunane har kontroll på kompetansen som trengst, og er godt førebudde på å sette i gang ein omgåande hjelp-post, uavhengig av geografisk plassering, økonomi og storleik.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectsamhandlingsreformanb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.subjectkommunale helsetenesternb_NO
dc.titleNy kunnskap i kommunanenb_NO
dc.title.alternativeOm kommunane si oppfølging av kunnskapskrava i samhandlingsreformanb_NO
dc.title.alternativeNew knowledge in the municipalitiesnb_NO
dc.title.alternativeHow the municipalities are monitoring the new knowledge requirements in the Coordination reformnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel