Show simple item record

dc.contributor.advisorØygard, Sissel Hjelle
dc.contributor.authorFjose, Anja
dc.date.accessioned2016-06-30T11:26:27Z
dc.date.available2016-06-30T11:26:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394998
dc.descriptionBacheloroppgave i Sykepleie SK 152nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan sykepleier kan oppnå et godt og trygt samarbeid med barn under smertefulle prosedyrer på sykehus. Jeg var i medisinsk praksis på en barneavdeling og merket fort hvor vanskelig og viktig dette samarbeidet med barnet er. Problemstillingen ble derfor; ”hvordan kan sykepleier få til et godt samarbeid med barnet ved gjennomføring av smertefulle prosedyrer på sykehus. Metode: Gjennom å drøfte funn fra forskningsartikler om barn på sykehus, relevant faglitteratur og egne erfaringer fra praksis på barneavdeling har jeg kommet frem til ulike tiltak sykepleier kan bruke for å få til et godt samarbeid med barnet ved gjennomføring av smertefulle prosedyrer på sykehus. Resultat: For å få til et godt samarbeid med barn under utførelse av prosedyrer er det viktig at sykepleier har kunnskaper og ferdigheter med det å jobbe med barn. Det finnes ulike faktorer som fremmer og hemmer dette samarbeidet. Sykepleier må kunne kommunisere, skape tillit og gi god informasjon til barnet om dets situasjon. Videre er det viktig at barnet blir sett og hørt, slik at det føler seg anerkjent og kan få en følelse av kontroll i en ellers stressende situasjon. I tillegg spiller foreldre en stor rolle i samarbeidet med barn. Det er viktig at sykepleier kan bruke foreldre som en ressurs til å bli kjent med barnet, samtidig trenger foreldre støtte og god informasjon fra sykepleier om barnets sykdom og behandling slik at de igjen kan hjelpe barnet sitt på best mulig måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectsmerternb_NO
dc.subjectprosedyrarnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.titleBarnets lagspiller på sykehusnb_NO
dc.title.alternativeCollaborating with children in hospitalnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record