Show simple item record

dc.contributor.authorTverborgvik, Inger
dc.date.accessioned2016-04-04T12:36:07Z
dc.date.available2016-04-04T12:36:07Z
dc.date.issued2016-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383783
dc.description.abstractBakgrunn: I 2013 ble det registrert 13 043 tilfeller av hjerteinfarkt i Norge. I praksis og som ambulansearbeider har jeg observert at pasienter som opplever hjerteinfarkt får god behandling i den akutte fasen, i tillegg til informasjon i etterkant. Pasientsamtalens nåværende innhold omhandler redusering av risikofaktorer og forebygging av nye hjerteinfarkt, men den bedrer ikke helse og sykdomsmestringen til pasienten. Hensikt: Hensikten med denne studien er å øke kunnskapen slik at sykepleier kan ivareta pasientens informasjonsbehov før utskrivelse fra sykehus. Problemstillingen er følgende: «Hva opplever pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt i forhold til informasjon, og hvordan kan sykepleier ivareta informasjonsbehovet til disse pasientene før utskrivelse fra sykehuset?» Metode: Oppgaven er en systematisk litteraturstudie. Databasene CINAHL og Ovid ble brukt i søk etter relevant forskning. Søkeord som ble benyttet var «myocardial infarction», «daily life», «experience», «men», «information», «patient satisfaction». Resultater: Det kommer frem i forskningsartiklene at pasienter har et stort informasjonsbehov etter et hjerteinfarkt. Pasienter opplever god behandling i den akutte fasen, men ulik behandling i etterkant og mangelfull informasjon. Samtidig kommer det frem at pasienter opplever liten tid med lege, fremmed språk og rask utskrivelse som negativt. Konklusjon: Det vises et forbedringspotensial når det kommer til kommunikasjon mellom sykepleier og pasient, informasjonen som blir gitt og dens innhold. Ved å tilpasse informasjonen til den enkelte kan sykepleier bidrar til at informasjonsbehovet til pasienten blir ivaretatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleNår hjertet svikter : Informasjon til pasienter etter hjerteinfarkt.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record