Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAlmeland, Veronica
dc.contributor.authorGunvaldsen, Ester Tomine
dc.date.accessioned2014-07-15T14:22:04Z
dc.date.available2014-07-15T14:22:04Z
dc.date.issued2014-07-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197427
dc.description.abstractMedicen på et IMR-fartøy er ansatt som sykepleier og HMS-rådgiver. Som sykepleier har medicen ansvar for blant annet hospitalet og behandling av pasienter. I HMS-rådgiverrollen skal han være en pådriver for sikkerheten om bord. I tillegg fungerer han som sekretær, der han skriver referater og avviksrapporter. I noen situasjoner overlapper de to rollene hverandre. Da kan medicen møte motstridende forventninger. Vi har valgt å kalle denne oppgaven ”Medicens rolle på et IMR-fartøy”, hvor vi ønsket å se på hvilke forventninger medicen møter, og hvordan han håndterer disse. Vi valgte å intervjuene fire medicer fra Haugaland HMS. Deretter analyserte vi intervjuene, og så etter hvilke forventninger de møtte fra de ulike partene om bord. Oppgaven er delt inn i seks kapitler: innledning, metode, teori, datapresentasjon, dataanalyse og konklusjon. I innledningskapittelet sier vi noe om bakgrunn for valg av oppgave og presenterer vår problemstilling. I metodekapittelet beskriver vi hvilken metode vi har benyttet for å innhente data, før vi i teorikapittelet beskriver relevante teorier. Deretter har vi datapresentasjonen som er en oversikt over datamaterialet. I dataanalysen drøfter vi disse dataene i sammenheng med egne hypoteser, teori og andre forskeres studier. I konklusjonen besvarer vi oppgavens problemstilling, samt kommer med forslag om videre forskning. I intervjuene kom det fram at medicen kan møte motstridende forventninger. Alle medicene var tydelige på at de prioriterte rollen som sykepleier. De var også opptatt av sikkerhet, og la frem at jo bedre jobb de gjorde med sikkerhet, desto mindre ville de ha å gjøre som sykepleier. Et fartøys statistikk over skader og avvik er avgjørende for fremtidige oppdrag. I noen situasjoner kan medicen ha valgmuligheter når det gjelder behandlingen av en pasient. Den ene behandlingen kan være bedre for pasienten, mens den andre gir bedre statistikk. Da kan medicen komme i en tvilsituasjon og må vurdere hvilke valg han skal ta. De la tydelige frem at valget aldri vil gå utover profesjonen som sykepleier, men at de inngår kompromisser hvis det ikke går utover pasienten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkadnb_NO
dc.titleMedicens rolle på et IMR-fartøynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel