Show simple item record

dc.contributor.authorBolset, Solveig
dc.date.accessioned2014-06-27T06:59:37Z
dc.date.available2014-06-27T06:59:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196874
dc.descriptionSosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgåva vil eg skrive om ungdom, rus og førebygging. Rusførebygging ser eg som særs viktig, då ungdommar er i ein utforskande fase i livet og nokre av dei er meir utsett for å la rusen bli ein større del av livet enn andre. Bruken av rusmiddel har utvikla seg mykje i moderne tid. I dagens samfunn blir alkohol sett på som ein markør i overgangen frå ung til vaksen (Fekjær, 2011). Dette inneber at alkohol på mange måtar er ein naturleg del av oppveksten. Likevel blir dette rusmiddelet brukt på veldig mange ulike måtar, og for mange er det starten på ein langvarig rusmiddelavhengighet. Kva faktorar er det som gjer at nokre er meir utsett for å få eit rusproblem enn andre? Dette er eit spørsmål som interesserar meg særs mykje, og eg ønskjer å setje meg djupare inn i korleis ein som sosialarbeidar kan hjelpe desse utsette ungdommane til å la rusmidla ligge. Debutalder for alkohol var i 2009 15-15,5 år (SIRUS-Rapport 5/2009). Dette er ein ung alder, og ungdommane er i ein overgangsfase frå ungdomsskule til vidaregåande skule. Her finn dei seg i eit miljøskifte og kan vere meir sårbar enn elles. Ungdommane treng eit stabilt nærmiljø med gode førebyggjande tiltak. Med utganspunkt i dette har eg kome fram til følgjande problemstilling: Kva er viktige risikofaktorar knytt til ungdom og rus og korleis kan ein som sosialarbeidar jobbe rusførebyggjande med ungdom?nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectrusnb_NO
dc.subjectrusforebyggingnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectrisikofaktorernb_NO
dc.titleKva er viktige risikofaktorar knytt til ungdom og rus, og korleis kan ein som sosialarbeidar jobbe rusførebyggjande med ungdom?nb_NO
dc.title.alternativeWhat are the essential risk factors associated with youth and substance abuse, and how can one as a social worker prevent substance abuse among youths?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record