Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Synnøve Gjuvsland
dc.date.accessioned2014-06-05T12:58:19Z
dc.date.available2014-06-05T12:58:19Z
dc.date.issued2014-06-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196110
dc.description.abstractBakgrunn for valgt tema: I møte mellom pasient og sykepleier spiller vi som sykepleiere en viktig rolle. Sett i forhold til den kirurgiske pasient har informasjon og kommunikasjon en viktig funksjon for å kunne fremme trygghet. Jeg ønsker med denne oppgaven å få mer kunnskap om informasjonens betydning i forhold til å fremme trygghet hos disse pasientene. Problemstilling: ”Hvordan kan vi ved hjelp av informasjon i møte med den kirurgiske pasient, ivareta pasientens trygghet?” Oppgavens hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om betydningen av det første møte med den kirurgiske pasient. Samtidig er hensikten å belyse hvor viktig det er med grundig informasjon i den preoperative fasen, og hvordan dette gjenspeiler seg i pasientens trygghet. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. For å finne forskningsartikler ble det brukt databaser som blant annet CINHAL, SveMed+, PubMed, Proquest og søkebaser i Sykepleien- forskning. Jeg brukte søkeord som pasientmøte, informasjon, sykehusinnleggelse, preoperativ sykepleie, preoperativ kommunikasjon, trust, nurs-patient, preoperative information, surgery og safety for å finne relevante studier. Ut i fra dette endte jeg opp med fem (hoved) forskningsartikler. Disse vil bli presentert senere i oppgaven og drøftet opp mot teori. Funn: Funnene viser at preoperativ informasjon, kommunikasjon og gode relasjoner bidrar til trygghet hos den kirurgiske pasient i den preoperative fasen. Konklusjon/oppsummering: Det kommer frem i artiklene at ved elektiv innleggelse er pasientene ofte redde og utrygge ved innkomst. Informasjon står sentralt for pasienter som skal gjennomgå kirurgisk inngrep. For å ivareta pasientens trygghet er det nødvendig å ha et tillitsfullt forhold mellom pasient og sykepleier, møte pasientens behov, tilpasse informasjon, og se pasienten der den er. Ved å møte pasienten ved innleggelse, vil en bli kjent med pasienten som et medmenneske. På denne måten får sykepleieren kunnskap om pasienten og innsikt i hva pasienten anser som utrygt, og eventuelt gruer seg til med hensyn til opphold og 5 operasjon. Det er nødvendig å finne en balanse mellom for mye og for lite informasjon, og hva som er nødvendig å informere om. Grundig, tilstrekkelig og individtilpasset informasjon har vist seg å være effektivt for å fremme og ivareta pasientens trygghet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleMøte mellom den kirurgiske pasient og sykepleiernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel