Show simple item record

dc.contributor.authorKarbø, Lars Andreas
dc.date.accessioned2014-06-03T11:40:57Z
dc.date.available2014-06-03T11:40:57Z
dc.date.issued2014-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195792
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge i 2004 var 45% av sykehusinnleggelser akutte og gikk via akuttmottaket (Krogstad & Norderhaug, 2004). Ved en akutt innleggelse vil pasienten ofte gjennomgå plutselige forandringer i livet, følelsen av en trussel mot egen helse og liver truet kan oppstå, og pasienten vil kunne føle på en utrygghet. Problemstilling: Hvordan skapes trygghet hos den akutt syke pasient ved et somatisk akuttmottak? Hensikt: Oppgaven har til hensikt i å øke innsikt og kunnskap om akutt sykdom og hvilke faktorer som skaper trygghet. Funn fra oppgaven er relevant, aktuelt og overførbart til arbeid i akuttmottak og til dels i andre somatiske avdelinger. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Metodikken har bidratt til å belyse relevant og aktuell forskning på hvilke faktorer som påvirker oppholdet på et somatisk akuttmottak. Konklusjon: Forskning viser at god, aktuell og godt formidlet informasjon kombinert med faglig dyktighet og kompetanse hos sykepleieren kan føre til en økt trygghetsfølelse hos pasienter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleHvordan skapes trygghet hos den akutt syke pasient ved et somatisk akuttmottak?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record