Show simple item record

dc.contributor.authorLundal, Turid
dc.date.accessioned2014-04-04T07:30:37Z
dc.date.available2014-04-04T07:30:37Z
dc.date.issued2014-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193796
dc.description.abstractBakgrunn: Demens er en av de vanligste sykdommene på sykehjem. Denne sykdommen kan gi adferds- og følelsesmessige endringer hos pasienten. Dette kan føre til utfordringer for sykepleieren i det daglige møte med pasienten, noe som kan føre til at sykepleier bruker tvang for å utføre nødvendig sykepleie. I tillegg til dette vil jeg se på om verdigheten til pasienten blir opprettholdt eller om den kan styrkes. Problemstilling: Hvordan kan sykepleie på sykehjem bidra til å redusere bruk av tvang og gi økt verdighet hos pasienter som lider av demens? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å fordype meg i demens. Noen av personene som blir rammet blir utagerende og aggressive, jeg vil belyse denne siden av sykdommen for å se hvordan sykepleier kan utøve best mulig sykepleie til disse pasientene samt sikre at de får en verdig behandling. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der jeg har søkt etter forskning i databaser som CHINAL og Ovid Nursing. For å finne frem til relevante artikler brukte jeg søkeord som dementia, staff training, agitation, aggression, nursing homes, coercion, dignity og problem behavior. Resultat: I forskningsartiklene kommer det frem at sykepleiere mener at forhold på sykehjem kan bidra til at bruk av tvang opprettholdes. Forhold som lav bemanning, bruk av ufaglærte og holdninger hos helsepersonell. I tillegg vektlegger de ulike strategier og intervensjoner for å forebygge bruk av tvang. Det kan være intervensjoner for å bli kjent med pasienten, roe ned situasjoner, opptre rolig, en til en kontakt og refleksjonsgrupper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleLivets høst: Redusere bruk av tvang i demensomsorgennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record