Show simple item record

dc.contributor.authorRusten, Aase Marie Aurbakken
dc.date.accessioned2014-04-04T07:25:02Z
dc.date.available2014-04-04T07:25:02Z
dc.date.issued2014-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/193790
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema: I sykehuspraksis opplevde jeg at pasienter med rusmiddel-avhengighet ikke ble trodd når de fortalte at de hadde smerter. Jeg ønsket å lære mer om hva som ligger bak denne mistilliten og hvordan sykepleier kan tilby denne pasientgruppen god smertelindring. Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleie bidra til lindring av smerter hos rusmiddelavhengige pasienter innlagt ved somatisk avdeling?” Oppgavens hensikt: Hensikten med oppgaven er å samle kunnskap om smertelindring og finne ut hvordan rusmiddelavhengige pasienter opplever å få lindret sine smerter mens de er innlagt på sykehus. Oppgaven ser på hva sykepleier og rusmiddelavhengige opplever som hindringer for god smertelindring og prøver å skissere mulige løsninger basert på forskning og litteratur. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie og databasene SveMed+ og CINAHL ble brukt til å søke etter artikler. Søkeordene ”substance-related disorders”, ”pain”, ”pain management”, ”quality of care”, ”nursing”, ”empathy”, ”attitude” og ”hospitalized” fikk opp ulike treff og ialt fem forskningsartikler ble valgt. Disse er presentert i oppgaven og blir drøftet opp mot teori og erfaring. Resultat: Forskningen avdekker sykepleieres negative holdninger til pasienter med rusmiddelavhengighet og at disse pasientene ofte opplever å ikke bli trodd når de rapporterer om smerte. Sykepleiere mangler dessuten kunnskap om hvordan de kan gi tilstrekkelig smertelindring til denne pasientgruppen. Oppsummering: For at sykepleiere skal kunne bidra til smertelindring til rusmiddelavhengige pasienter må det holdningsendring og økte kunnskaper til. I tillegg må selve relasjonen mellom pasient og sykepleier vies større oppmerksomhet. Nøkkelord: smerte, lindring, rusmiddelavhengig, holdninger, kunnskapnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleSmertelindring til rusmiddelavhengigenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record