• Kva skjer med talemålet i Oslo og på Austlandet? Ein litteraturkritikk 

      Heide, Eldar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Denne artikkelen er ei kritisk gjennomgåing og drøfting av litteraturen om talemålsutviklinga i Oslo og regionen rundt. Oppfatningane spriker. Nøkkelnemninga «standard» blir brukt ulikt, og det er usemje både om kva som ...