• Lyrikklesingens danningspotensial 

      Nyfløt Bjørn, Emilie (Master thesis, 2016-09-15)
      Denne avhandlingen er en pedagogisk-filosofisk utforskning av lyrikksjangeren og lyrikklesingens danningspotensial i norskfaget. Avhandlingens problemstilling er: Hvordan kan lyrikk som estetisk uttrykksform være en del ...