• Forprosjekt Individualisering av lagidrett 

   Steene-Johannessen, Jostein; Fretland, Frode; Moe, Vegard Fusche (HiSF-Notat;5/2013, Working paper, 2013)
   Sogndal Fotball (SF) ønskjer å systematisere talentutvikling ved faktainnsamling og forsking av korleis den einskilde kan utvikle seg i eit lagspel. Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) ønskjer å satse meir på fotballforsking. ...
  • Sluttevaluering av prosjektet "TOPP-idrettsutviking for ungdom 16-19 år" 

   Fretland, Frode; Moe, Vegard Fusche; Barsnes, Birte; Fossøy, Joar; Ronglan, Lars Tore (HiSF Notat;6-2013, Working paper, 2013)
   Prosjektet «TOPP – idrettsutvikling for ungdom 16-19 år» starta sommaren 2008 og vert avrunda fem år seinare på sommaren 2013. Prosjektet er eigd av Sogn og Fjordane idrettskrins. Sparebanken Sogn og Fjordane har finansiert ...