• «Klart du kan!» – Bandpraksis i et musikkverksted for jenter 

      Nysæther, Eyolf Thovsen (Master thesis, 2017-05-15)
      Denne forskningen har foregått i et kommunalt musikkverksted for jenter i alderen i 11-19 år i en storbykommune i Norge. Musikkverkstedet er lokalisert på et kulturhus med moderne og velutstyrte fasiliteter for musikkpraksis ...