• Sikker evakuering 

      Galali, Peshawa; Systad, Jan-André Førde (Bachelor thesis, 2011)
      Hovudprosjektet Sikker evakuering er utviklinga av eit system som ved brann og andre naudssituasjonar skal bidra til ei meir effektiv evakuering av personar frå Rica Sunnfjord Hotel (oppdragsgjevar). Ulike sensorar på kvart ...